Aanmelden Projectruimte

9 March 2020

Marineterrein Amsterdam is testgebied én stadskwartier voor leren, werken en wonen in een leefbare stad. Het terrein leent zich uitstekend voor tests in de buitenruimte in het water, op het land en in de lucht. Verzoeken hiervoor kunnen gestuurd worden via dit formulier.