Project Smart Roof 2.0 toont grote voordelen blauw-groene daken

31 oktober 2018

De afgelopen twee jaar heeft gemeente Amsterdam samen met partners binnen TKI Watertechnologie op Marineterrein Amsterdam met project Smart Roof 2.0 onderzoek gedaan op het blauw-groene dak. Het blauw-groene dak vangt hemelwater op, slaat het op en hergebruikt het.  De diverse planten op het dak die het water verdampen, helpen de stad te verkoelen op warme zomerdagen. Sensoren meten en regelen het waterbeheer en de exacte verdamping van de begroeiing. Het onderzoek naar de hydrologische en energetische werking van het blauw-groene dak dat KWR uitvoerde is onlangs gepubliceerd. 

Bekijk hier de samenvatting van de resultaten van het onderzoek.

Over project Smart Roof 2.0

Project Smart Roof 2.0 is een TKI Topsector Watertechnologie innovatieproject van gemeente Amsterdam, Waternet, Drain Products, Aedes Real Estate, KWR Water Cycle Research Institute en Bureau Marineterrein Amsterdam. Samen hebben zij onderzocht hoe de transformatie van zwarte naar blauw-groene daken kan bijdragen aan een leefbare en klimaatbestendige stad. Klimaatverandering heeft een negatief effect op het welzijn van mensen. Ook de toenemende groei van de stad zorgt ervoor dat de druk op de openbare ruimte alleen maar toeneemt. Nieuwe en bestaande openbare ruimte moet daarom slim ingericht en beheerd worden. Met blauw-groene daken kunnen hete zwarte daken in de stad getransformeerd worden tot functionele koele, groene oases. Smart Roof 2.0 is mede gefinancierd uit de toeslag voor Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Wetenschappelijk onderzoek

Tijdens het tweejarig onderzoek is het effect van blauw-groene daken met een nieuw drainage-, opslag- en capillair irrigatiesysteem vergeleken met een traditioneel groendak. Het blijkt dat het traditionele groendak een lage verdamping en een gering verkoelend effect heeft. Het blauw-groene testdak, dat uitgerust is met het Permavoid opslag- en capillair irrigatiesysteem, vertoont een plantverdamping die gelijk is aan die van normale bossen en velden in Nederland, ook tijdens hete, droge periodes. Het traditionele groendak verdampte tijdens een droge periode van twee weken in 2017 18 liter water per m². Het blauw-groene systeem verdampte in diezelfde periode 42 liter water per m², wat niet alleen voor een groter verkoelend effect zorgt, maar dus ook een grotere hoeveelheid regenwater uit het riool houdt. Ook zette het blauw-groene dak langjarig gemiddeld bijna 50 procent meer inkomende (zonne-)energie om naar waterverdamping in plaats van luchtopwarming dan conventionele groene daken. Een andere opvallende uitkomst is het temperatuurverschil tussen het oppervlak van een gewoon zwart dak en een begroeid blauw-groen dak. Dat verschil loopt op tot 40 °C op zomerse dagen. Verder zijn op het nieuwe dak in slechts één etmaal 42 verschillende soorten insecten gevonden, met een opmerkelijk hoog aantal vliegende insecten en een levendige populatie van meerdere soorten spinnen. Er werd zelfs een zeldzame soort sluipwesp aangetroffen.

Marineterrein: de plek waar oplossingen voor stedelijke uitdagingen bedacht, getest en toegepast worden

Amsterdam heeft flinke ambities op het gebied van duurzaam bouwen en ondernemen. Marineterrein Amsterdam fungeert als testbed waar men oplossingen bedenkt, test en toepast voor stedelijke vraagstukken op het gebied van water, gezondheid, wonen, leren en verkeer. De gemeente Amsterdam jaagt circulaire innovaties op het Marineterrein aan en is steeds op zoek naar mogelijkheden om de openbare ruimte in de stad toekomstbestendig en duurzaam in te richten.

TKI Topsector Watertechnologie

Onder het TKI Topsector Waterprogramma van de Nederlandse overheid zijn het bedrijfsleven, overheden en de stakeholders samengekomen om het onderzoeks- en demonstratiedak project Smartroof 2.0 mogelijk te maken. Daken zijn niet langer slechts de bovenkant van een gebouw, maar vervullen een belangrijke rol in de energieprestatie van het gebouw, verbeteren het hemelwaterbeheer van de stad, dempen het stadshitte-eilandeffect en hebben een positief effect op mens, gezondheid en biodiversiteit.