Ambitie

Het Marineterrein wordt ontwikkeld tot een toekomstbestendig stadskwartier waar open innovatie mogelijk is, met toegankelijke en flexibele werk- en ontmoetingsruimtes, bijzondere woonvormen, sport, recreatie en groen.

Op Marineterrein Amsterdam worden oplossingen bedacht, getest en toegepast voor internationale uitdagingen. Een gemeenschap van vernieuwers, wetenschappers en bedrijven werkt hieraan samen, zodat de sterke positie van Amsterdam en Nederland internationaal wordt verstevigd. Het Marineterrein wordt ontwikkeld tot een toekomstbestendig stadskwartier waar open innovatie mogelijk is, met toegankelijke en flexibele werk- en ontmoetingsruimtes, bijzondere woonvormen, sport, recreatie en groen.

Innovatie als invalshoek

De keuze voor innovatie als invalshoek komt voort uit een toenemend belang van kennis en creativiteit voor de nationale economie en de werkgelegenheid. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat innovatie goed gedijt in een binnenstedelijke omgeving. Het Marineterrein wordt dus het economisch ecosysteem dat de stad, de regio en Nederland versterkt.

Open, uitnodigend gebied

Het Marineterrein wil vooroplopen in de verduurzaming van water-, energie- en afvalstromen. Het wordt een open, uitnodigend gebied, met fysieke verbindingen met de omgeving en veel ruimte voor groen, recreatie, ontmoeting en ontspanning. Activiteiten op het gebied van cultuur, sport en kennis zijn voor iedereen toegankelijk. Het innovatieve karakter van het gebied zal ook in het wonen terugkomen.

Lees hier meer over de ambitie van het Marineterrein