Wat is Makerversity?

12 januari 2016

Op het Marineterrein Amsterdam komt Makerversity. In Londen een bekend begrip, maar wat doen ze precies en waarom?

Ze noemen het de derde industriële revolutie. Het maken van massaproducten zal voor een groot deel verdwijnen en nieuwe technieken maken het mogelijk om ter plekke unieke producten te maken. Creativiteit, kennis van en toegang tot technieken en handvaardigheid zijn de bouwstenen van deze revolutie. Makerversity jaagt deze ontwikkeling aan via drie wegen: het huisvesten van makers, het ter beschikking stellen van de nieuwste apparatuur en het overdragen en stimuleren van kennis over maken.

Uitwisselen

Makerversity is meer dan een werkplaats waar je een machine kunt gebruiken. Er wordt actief gezocht naar gebruikers – individuen of organisaties – die een blijvende bijdrage kunnen leveren. Het delen van de kennis is daarbij het centrale thema. Daarom wordt er veel energie gestoken in lesprogramma’s, stages, seminars en andere uitwisselingsmogelijkheden.

Amsterdam

Waarom wil Makerversity uitbreiden naar Amsterdam? Tom Tobia, medeoprichter: “Het succes van Makerversity in Londen heeft de basis gelegd voor onze ambitie om wereldwijd de beste communities van opkomende maakbedrijven op te richten en te ondersteunen. Amsterdam is een creatieve stad bij uitstek; het was een vanzelfsprekende keuze voor een volgende stap. Het Marineterrein Amsterdam is natuurlijk een prachtige locatie om daar een extra impuls aan te geven. Niet alleen door de ligging en de ruimte maar vooral omdat we dezelfde kernwaarden hebben: innovatie, uitwisseling en gefocust werken. Allerlei innovatieve organisaties vinden op het Marineterrein een plek of starten er een project. De vibe die daardoor ontstaat is fantastisch.”

Meer informatie: makerversity.org/
Contact: hallo@makerversity.org