Welke reacties zijn in de consultatie opgehaald?

30 March 2021

Uit alle gesprekken blijkt dat het Marineterrein een geliefde plek is voor veel Amsterdammers. Het is een plek waar bezoekers komen om te wandelen, te werken, te leren, te zwemmen of te recreƫren. Met name in tijden van Corona wordt een open, groene plek in de stad gewaardeerd.

Maar er is ook begrip voor de toekomstige planontwikkeling van het terrein. De deelnemers deden daarbij unaniem de oproep om voldoende groen te behouden en een diverse en betaalbare buurt te maken waar iedereen welkom is. Ook werden de fysieke en sociale verbindingen met de omliggende buurten en leefbaarheid als aandachtspunt benoemd.