Welke fases volgt men in de ruimtelijke ontwikkeling?

4 April 2020

Het Plan- en Besluitvormingsproces Ruimtelijke Maatregelen 2017 (Plaberum) deelt ruimtelijke projecten op in vier fases. De principenota hoort bij fase 1, de verkenningsfase. Hierin zijn de wenselijkheid, mogelijkheden en richting van ruimtelijke ontwikkeling in het gebied verkend. Daarnaast zijn hierin de verdere processtappen, de rolverdeling en het participatieproces beschreven. De Projectnota (inclusief Nota van Uitgangspunten), Investeringsbesluit en Uitvoering horen respectievelijk bij fase 2, 3 en 4. Op dit moment zijn alle betrokkenen in fase 2.