Welke fases volgt men in de ruimtelijke ontwikkeling?

4 April 2020

De gemeente maakt plannen voor de ontwikkeling van een gebied meestal in vier stappen. Elke stap wordt afgerond met een bestuurlijk besluit dat richting geeft aan de volgende stap. De vier stappen zijn vastgesteld in het plaberum. Dit staat voor plan- en besluitvormingsproces ruimtelijke maatregelen. Op dit moment zijn alle betrokkenen in fase twee.

  • Fase 1: de verkenningsfase wordt afgerond met een principenota.
  • Fase 2: de haalbaarheidsfase wordt afgerond met een projectnota (en, in het geval van Marineterrein Amsterdam, een nota van uitgangspunten).
  • Fase 3: de ontwerpfase wordt afgerond met een investeringsbesluit.
  • Fase 4: de uitvoeringsfase.

OpĀ amsterdam.nl/marineterrein vindt u alle informatie over de planvorming voor het Marineterrein.