Welke rol heeft Bureau Marineterrein Amsterdam?

1 February 2018

Bureau Marineterrein Amsterdam ontwikkelt, beheert en exploiteert het terrein en de faciliteiten die beschikbaar komen. Deze initieert en begeleidt de uitwerking van de ambitie in opdracht van het Rijk en de gemeente Amsterdam. Binnen de kaders van de bestuursovereenkomst en de onderliggende strategienota kan het Bureau zelfstandig beslissingen nemen over de huidige ontwikkelingen op het terrein: deze ontwikkelt, beheert en exploiteert het terrein en de faciliteiten die beschikbaar komen. Over de definitieve ontwikkeling beslist de overheid en de politiek.