Komt er een sportveld?

20 March 2020

Er komt in de toekomst een sportveld dat gezamenlijk gebruikt kan worden door Defensie en de buurt. Sportvelden zijn belangrijk voor een gezonde stad en bevordert de interactie tussen mensen.

OpĀ amsterdam.nl/marineterrein vindt u alle informatie over de planvorming voor het Marineterrein en kunt u – tot en met 17 januari 2022 – reageren op de concept nota van uitgangspunten.