Zijn auto’s welkom op het terrein?

1 March 2020

Het terrein is nu autoluw: alleen vergunninghouders en leveranciers kunnen met de auto het terrein op. Er wordt nu getest met innovatieve oplossingen om het vervoer van mensen en goederen nog verder terug te dringen, zonder dat de buurt extra belast wordt. In de toekomst wordt het Marineterrein autovrij.