Komen er in de toekomst woningen op het terrein?

20 maart 2020

Een terrein met bedrijvigheid in het hart van de stad kan niet zonder woningen en bewoners die bijdragen aan de sfeer en levendigheid. Daarnaast is er veel behoefte aan woningen in de stad. Het type, de locatie en aantal te realiseren woningen op het terrein is nog onderwerp van studie. Van deze studie wordt verslag gedaan in de Nota van Uitgangspunten. Deze wordt in principe eind 2020 voorgelegd aan de bevolking.