Komen er in de toekomst woningen op het terrein?

20 March 2020

Een terrein met bedrijvigheid in het hart van de stad kan niet zonder woningen en bewoners die bijdragen aan de sfeer en levendigheid. Daarnaast is er veel behoefte aan woningen in de stad. Het type, de locatie en aantal te realiseren woningen op het terrein is nog onderwerp van studie. Van deze studie wordt verslag gedaan in de nota van uitgangspunten.


OpĀ amsterdam.nl/marineterrein vindt u alle informatie over de planvorming voor het Marineterrein en kunt u – tot en met 17 januari 2022 – reageren op de concept nota van uitgangspunten.