Komen er festivals op het terrein?

23 maart 2020

Marineterrein Amsterdam moet een innovatief, toonaangevend nieuw stuk stad worden. daarbij past niet dat we het terrein benutten als festivalterrein. Wat we wel doen is dat we voor buurtbewoners jaarlijks in september een serieus bierfeest (The Amsterdam Bier Fair) en natuurlijk in de zomer de Amsterdamse Waterspelen . Voor de bedrijven op en rond het terrein vinden er door het jaar heen kleinschaliger evenementen en meet-ups plaats, veelal in de gebouwen.