Wie is verantwoordelijk voor het Marineterrein?

1 February 2018

Het Rijk (als huidige eigenaar van het gehele Marineterrein), de gemeente Amsterdam (als beoogd koper) en Bureau Marineterrein Amsterdam (als projectbureau). Zij hebben in de bestuursovereenkomstafspraken gemaakt over de ambitie, de opdracht aan Bureau Marineterrein Amsterdam, de tijdelijke verhuur van gebouwen die leegkomen, de realisatie van de eerste projecten en de manier van ontwikkelen.