Wat is de rol van de buurt?

7 April 2020

Marineterrein Amsterdam is van oudsher al verbonden met het Oosterdok en is officieel onderdeel van de stadswijk Kattenburg (Oostelijke Eilanden). Door deze buurten te betrekken bij de herontwikkeling, verankert Marineterrein Amsterdam in de stad. Dit betrekken gebeurt door het organiseren van buurtinitiatieven die passen bij de ambitie van het terrein. Met buurtbewoners is ook een buurtplatform opgezet dat bespreekt en onderzoekt welke rol Marineterrein Amsterdam kan spelen in het leefbaar maken van de buurt. Dit kan bijvoorbeeld door sportvoorzieningen of door experimenten die op het terrein worden getest.