Wat is de rol van de buurt?

7 April 2020

Marineterrein Amsterdam is van oudsher verbonden met de buurten rondom het Oosterdok en is officieel onderdeel van de stadswijk Kattenburg (Oostelijke Eilanden). Door deze buurten te betrekken bij de herontwikkeling, verankert het Marineterrein in de stad. De gemeente Amsterdam is verantwoordelijk voor de uitvoering van het plan- en besluitvormingsproces en de bijbehorende participatie.

Ook binnen de tijdelijke ontwikkelingen die momenteel plaatsvinden op het Marineterrein speelt de buurt een belangrijke rol. Bureau Marineterrein Amsterdam, dat de tijdelijke ontwikkelingen begeleidt, onderzoekt samen met de community van de organisaties op het terrein welke rol het Marineterrein kan spelen in het leefbaar maken van de buurt. Dit gebeurt bijvoorbeeld door sportvoorzieningen of door experimenten die op het terrein worden getest, zoals Smart Roof 2.0, de Shuttercam en de Druktemeter. Ook worden met en voor de buurt initiatieven georganiseerd die passen bij de ambitie van het terrein, zoals de Amsterdamse Waterspelen, het Young Innovators Programme of het buurtprogramma in de Studio van NEMO.