Wat is de ambitie van het Marineterrein?

4 April 2020

Nu de wereld steeds sneller verandert, is er een nieuwe aanpak nodig voor het oplossen van stedelijke problemen. Midden in de stad is Marineterrein Amsterdam dé plek waar kleine en grote bedrijven, organisaties als scholen, wetenschappers en groepen actieve burgers kleinschalige experimenten doen op het gebied van leren, werken en wonen. In deze partnerschappen, waar ook Defensie onderdeel van is, wordt volop geëxperimenteerd met technologie en hoe deze de leer-, werk en leefomgeving kan verbeteren. Deze worden bij succes elders in stad, land of de wereld opgeschaald. Met deze bijzondere en flexibele aanpak ontwikkelt het testgebied zich stapsgewijs tot een stadskwartier waarin ruimte is voor open innovatie, bijzondere woonvormen, sport, recreatie en groen.