In welke fase van de ontwikkelingen zijn we nu?

29 November 2021

Momenteel is de tweede fase van de plan- en besluitvorming gaande: de haalbaarheidsfase. De gemeente Amsterdam heeft samen met het Rijk (het ministerie van Defensie en het Rijksvastgoedbedrijf) de conceptnota van uitgangspunten Marineterrein Amsterdam opgesteld. De nota van uitgangspunten vormt het richtinggevend kader voor de verdere ontwikkeling van het gebied. Na de inspraak wordt de nota opgenomen in de projectnota die de gemeenteraad gaat vaststellen.