Hoeveel wordt straks openbare ruimte?

1 april 2020

De ambitie is om van minimaal de helft van het publieke deel van het terrein openbare ruimte te maken. Deze ruimte is dus niet bebouwde ruimte, relatief groen, autoluw en moet uitnodigen om elkaar te ontmoeten, te sporten en van uitzicht en de rust te genieten. Hier hoort ook het water van de binnenhaven bij en sommige daken. In vergelijking met de Amsterdamse binnenstad wordt het aandeel openbare ruimte op het Marineterrein relatief erg groot dus.