Hoeveel groen is er straks op het terrein?

1 February 2018

De ambitie is om van 40% van het terrein groene ruimte te maken, waaronder de groene Voorwerf en het sportveld. Daarnaast komen er (blauw-)groene daken en plekken voor recreatie, ontmoetingen en ontspanning. Dit wordt verder uitgewerkt in de nota van uitgangspunten.