Hoe verloopt de inspraakronde rondom de projectnota?

1 February 2018

Na de inspraakronde over de nota van uitgangspunten wordt deze, samen met de nota van beantwoording, toegevoegd aan de projectnota. Naar verwachting wordt deze projectnota in 2022 ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Nadat het college van B en W het projectbesluit heeft genomen, wordt de projectnota aan het publiek voorgelegd.


OpĀ amsterdam.nl/marineterrein vindt u alle informatie over de planvorming voor het Marineterrein.