Hoe kan ik reageren op de nota van uitgangspunten?

29 November 2021
  • Het college van B enW heeft besloten de conceptnota van uitgangspunten vrij te geven voor inspraak. De inspraakperiode duurt tot en met 17 januari 2022. U kunt tijdens de inspraakperiode officieel uw zienswijze indienen. De gemeente behandelt de reacties in een nota van beantwoording. Ga hier naar het inspraakformulier en de conceptnota van uitgangspunten Marineterrein Amsterdam.
  • Om de conceptnota van uitgangspunten en de inspraakprocedure toe te lichten vindt opĀ  dinsdag 30 november 2021 om 19.00 uur een online inspraakbijeenkomst plaats. U kunt dan via de chat vragen stellen. De vragen die u tijdens de bijeenkomst stelt, gelden niet als een inspraakreactie. Ga hier naar de online bijeenkomst op 30 november 2021.
  • Op 6, 9, 11 en 13 december 2021 organiseert de gemeente op het Marineterrein inloopspreekuren. U kunt zich via deze link aanmelden.