Hoe is de consultatie voor de nota van uitgangspunten verlopen?

30 March 2021

De gemeente Amsterdam stelt samen met het Rijk een projectnota op voor het Marineterrein. Belangrijk onderdeel van de projectnota is de nota van uitgangspunten: hierin komen de ruimtelijke en programmatische uitgangspunten voor de toekomstige inrichting en het gebruik van het terrein te staan. Hierover is de buurt geconsulteerd.

Buurtgesprekken
De gemeente is in december 2020 en januari 2021 in gesprek geweest met mensen die in de omgeving wonen, werken of gebruikmaken van het Marineterrein. De betrokkenheid uit de buurt was groot. Er zijn gesprekken geweest met 6 verschillende buurtorganisaties en er zijn 15 online buurtgesprekken gevoerd met in totaal 120 mensen. Circa 90 mensen hebben een online reactie achtergelaten. Alle binnengekomen schriftelijke en mondelinge reacties van de consultatie zijn geordend. Er is zorgvuldig afgewogen wat er verwerkt kon worden in de conceptnota van uitgangspunten.

Op amsterdam.nl/marineterrein vindt u alle informatie over de planvorming voor het Marineterrein en daar kunt u ook reageren op de conceptnota van uitgangspunten.