Testgebied

Marineterrein Amsterdam is testgebied én stadskwartier voor leren, werken en wonen in een leefbare stad. In de bijzondere en flexibele aanpak ontwikkelt het testgebied zich stapsgewijs tot een stadskwartier waar ruimte is voor open innovatie, bijzondere woonvormen, sport, recreatie en groen.

Hoe blijven we ons leven lang leren en beperken we het grote aantal schoolverlaters? Hoe houden we onszelf koel tijdens de warme zomers en beperken we het verkeer in onze straten? Welke rol speelt technologie hierin? Nu de wereld steeds sneller verandert, is er een nieuwe aanpak nodig voor het oplossen van maatschappelijke problemen.

Midden in de stad is Marineterrein Amsterdam dé plek waar kleine en grote bedrijven, organisaties, hogescholen en universiteiten experimenten doen op het gebied van leren, werken en wonen. In deze partnerschappen wordt volop geëxperimenteerd met technologie en hoe deze de leefomgeving kan verbeteren.

Met deze bijzondere en flexibele aanpak ontwikkelt het testgebied zich stapsgewijs tot een stadskwartier waarin ruimte is voor open innovatie, bijzondere woonvormen, sport, recreatie en groen. De impact van wat we hier doen, is merkbaar in de stad, het land en de wereld.

Experimenten
Op het Marineterrein vinden al verschillende experimenten plaats in de publieke ruimte. Zo zijn er tests met autonome bootjes en is er een blauw-groen dak om te experimenteren met het terugdringen van stadshitte. Meer weten? Een volledig overzicht van de lopende en toekomstige experimenten vindt u hier.