Stadskwartier

Marineterrein Amsterdam wordt stap voor stap en proefondervindelijk ontwikkeld. Rijk en gemeente hebben voor deze organische (of adaptieve) ontwikkeling gekozen omdat daarmee flexibel kan worden ingespeeld op nieuwe inzichten en grote uitdagingen in de toekomst.

In 2011 heeft het ministerie van Defensie besloten om het Marine Etablissement Amsterdam grotendeels te verlaten; dit proces is gestart in 2015. In 2013 hebben het Rijk en de gemeente Amsterdam gezamenlijke uitgangspunten voor de ontwikkeling van het terrein vastgelegd in de strategienota Marineterrein. De bijbehorende bestuursovereenkomst is in december 2013 ondertekend. Ook is er een principenota opgesteld voor de ontwikkeling van het Marineterrein.

Partners
Het Rijk (als huidige eigenaar van het Marineterrein), de gemeente Amsterdam (als beoogd koper) hebben in de bestuursovereenkomst onderling duidelijke afspraken gemaakt over de ambitie, de opdracht aan Bureau Marineterrein Amsterdam (het projectbureau), de tijdelijke verhuur van gebouwen die leegkomen, de realisatie van de eerste projecten en de manier van ontwikkelen.

Plan- en besluitvorming
Alles wat er nu gebeurt op het terrein is tijdelijk, maar wel richtinggevend voor de toekomst. Bureau Marineterrein Amsterdam initieert en begeleidt dit traject in opdracht van het Rijk en de gemeente Amsterdam. Over de toekomstige definitieve ontwikkelingen beslissen de overheid en de politiek.

  • Voor de meest gestelde vragen over de ontwikkeling en plan- en besluitvorming van het Marineterrein als toekomstbestendig stadskwartier kunt u hier terecht.
  • Documenten met betrekking tot de ontwikkeling van het Marineterrein vindt u hier.