Samenwerking

Het Marineterrein staat niet op zichzelf, maar is als innovatieve test- en ontmoetingsplek verbonden aan allerlei andere locaties en organisaties, zowel in de directe omgeving als daarbuiten.

Om kennis uit te wisselen en samen projecten op te pakken, is Marineterrein actief betrokken bij een aantal samenwerkingsverbanden.

Op het terrein: Marineterrein Community

Meer dan dertig organisaties maken deel uit van de Marineterrein Community. Samen leveren ze een essentiële bijdrage aan de ontwikkeling van dit gebied. Inmiddels zijn tal van samenwerkingen ontstaan op het gebied van leren, gezondheid, verkeer en water.

Projecten: o.m. SmartRoof 2.0, Living Lab (met AMS, NEMO, Amsterdam Smart City), We MakeThe.City


In de omgeving: Expeditie Oosterdok

Het Marineterrein is gelegen aan het Oosterdok, van oudsher de toegangspoort tot de stad én vertrekpunt naar de rest van de wereld. Expeditie Oosterdok is een samenwerkingsverband tussen tientallen culturele instellingen en bedrijven rondom het Oosterdok zoals de OBA, het Conservatorium, TomTom, Muziekgebouw aan het IJ, Pakhuis de Zwijger, Codam, het Scheepvaartmuseum, Oracle, Arcam en Nemo Science Museum. Doel is om het Oosterdok als centrum van techniek en vernieuwing verder op de kaart te zetten.

Projecten: o.m. Summer Camp Oosterdok 2018, 100 jaar OBA in 2019.


In de regio: Campus Amsterdam

Amsterdam kent een enorme diversiteit aan innovatiehubs en -labs, maar maar hoe breng je al die kennis samen? Campus Amsterdam verenigt tientallen innovatieve locaties uit de hele Metropoolregio Amsterdam in een open netwerk. Samen met leden van Campus Amsterdam werkt het Marineterrein aan projecten ter verbetering van de leefbaarheid in de stad op het gebied van water, leren, gezondheid en verkeer.


Landelijk: Dutch Creative Residencies Network

Het Dutch Creative Residency Network (DCR Network) is een samenwerking tussen toonaangevende creatieve hubs als Strijp-S in Eindhoven, de Vechtclub in Utrecht, de Creative Factory in Rotterdam, de Blokhuispoort in Leeuwarden en NDSM in Amsterdam. DCR Network biedt een platform voor kennis en uitwisseling tussen creatieve hubs in het hele land en fungeert als spreekbuis richting overheden. Het DCR Network vertegenwoordigt inmiddels meer dan 1.500 creatieve ondernemingen.