Samenwerking

Marineterrein Amsterdam is een historische plek waar wordt gewerkt aan de toekomst. Defensie verlaat tot juli 2018 stukje bij beetje het terrein. In de vrijgekomen gebouwen werken pioniers samen aan vernieuwende ideeën en projecten die bijdragen aan een duurzame samenleving. Rijk en gemeente nemen samen de geleidelijke ontwikkeling ter hand. Zo groeit het gebied langzaamaan uit tot een nieuw en waardevol stadskwartier.

Bij gebiedsontwikkeling is er veel moed voor nodig om niet meteen politieke of commerciële beloftes in te lossen en het geduld op te brengen een krachtige basis te laten groeien.

Rijk en gemeente hebben het lef gehad deze innovatieve manier van samenwerken en ontwikkeling aan te gaan. Het zijn de tijdelijke huurders van het eerste uur, de pioniers, die kunnen omgaan met veranderende omstandigheden, die initiatief tonen en willen samenwerken, die thema’s en karakter vormgeven. Het zijn de buren en de buurt die als eerste zullen zorgen voor verweving met de stad. En het is de Koninklijke Marine die eeuwenlang heeft bijgedragen aan veiligheid, innovatie en handelsgeest en daarmee de basis heeft gelegd voor het karakter van deze plek.

Gemeente Amsterdam

Marineterrein Amsterdam is binnen het drukke Amsterdam een oase van rust. Het was een beschermde enclave, waar van oudsher wel altijd veel bedrijvigheid is geweest. Deze sfeer wil de gemeente behouden. Het terrein is inmiddels een ontmoetingsplek voor Amsterdammers, die er kunnen genieten van de rust, het water en het uitzicht over stad en water. Het is ook een plek waar onderzoekers en ondernemers uit de hele wereld in alle rust kunnen samenwerken.

Koninklijke Marine

De Koninklijke Marine speelt al eeuwenlang een belangrijke rol in Amsterdam. Van het verdedigen van onze zeevarende natie, het bouwen en bevoorraden van schepen, intelligence en beveiliging tot het faciliteren van Defensie met werving en selectie en het organiseren van congressen.
De Koninklijke Marine ondersteunt maatschappelijke events op het terrein en in de stad, zoals de start van de intocht van Sinterklaas en de Amsterdam City Swim. Bij bezoeken van hoogwaardigheidsbekleders fungeert het Marine Etablissement Amsterdam, het militaire, afgesloten deel van het terrein, als centrum van waaruit beveiliging wordt gecoördineerd. Het organisatievermogen en de expertise op het gebied van beveiliging zijn daarbij van grote waarde. In de toekomst (na juli 2018), als Defensie niet meer op het terrein zit, zal deze ondersteuning vanaf andere locaties moeten worden georganiseerd.

Rijk

Het Ministerie van Defensie moet bezuinigen en kijkt daarom met een kritische blik naar zijn vastgoed. Verregaande concentratie van defensie-eenheden maakt dat Defensie het Marine Etablissement Amsterdam niet langer als een noodzakelijk te handhaven militaire locatie ziet. Het gefaseerd vrijkomen van Marineterrein Amsterdam is een unieke kans. Het is een gebied met een prachtige ligging en een rijke geschiedenis. Het terrein blijft voorlopig eigendom van de staat. De komende tien jaar wordt vooral ingezet op tijdelijke invulling: voor gebouwen die leegkomen zoeken we een nieuwe gebruiker. Pas daarna worden er gebouwen gesloopt en nieuwbouw gepleegd.

Zie ook: Rijksvastgoedbedrijfpersbericht Rijk

Bureau Marineterrein Amsterdam

Bureau Marineterrein Amsterdam is de organisatie die de geleidelijke ontwikkeling ter hand neemt. Het is een zelfstandige organisatie die in opdracht van Rijk (Binnenlandse Zaken, Defensie) en gemeente (Centrale Stad, stadsdeel Centrum) werkt aan de toekomst van het terrein.