Bezoekers tellen tijdens de warme zomer

Wanneer wordt druk te druk?

Amsterdam wordt steeds drukker. Meer mensen dan ooit komen naar de stad om te werken, wonen en recreëren. Die drukte brengt uitdagingen met zich mee, zeker in het geval van grote evenementen. Op welk moment wordt druk te druk, en komen leefbaarheid, veiligheid en openbare voorzieningen onder druk te staan? Om antwoord te vinden op dergelijke vragen wordt er op Marineterrein Amsterdam een test gedaan met speciale camera’s die de drukte in kaart kunnen brengen.

Wanneer wordt druk te druk?

Amsterdam wordt steeds drukker. Meer mensen dan ooit komen naar de stad om te werken, wonen en recreëren. Die drukte brengt uitdagingen met zich mee, zeker in het geval van grote evenementen. Op welk moment wordt druk te druk, en komen leefbaarheid, veiligheid en openbare voorzieningen onder druk te staan? Om antwoord te vinden op dergelijke vragen wordt er op Marineterrein Amsterdam een test gedaan met speciale camera’s die de drukte in kaart kunnen brengen.

 • In het kort

  Als we het niet kunnen meten, hoe kunnen we het dan verbeteren? Die vraag is het startpunt voor een experiment met het tellen van bezoekers op Marineterrein Amsterdam. 

  Met speciale camera’s tellen we automatisch het aantal bezoekers dat op zonnige dagen het Marineterrein bezoekt. Deze data wordt volledig geanonimiseerd (mensen zijn onherkenbaar) en gebruikt om inzicht te krijgen in drukte, activiteit en de veiligheid op de Voorwerf. In combinatie met data van waterkwaliteit en weerberichten kan ook bijvoorbeeld accurater vastgesteld worden of het water veilig is om in te zwemmen, of dat zwemmers risico lopen.

  Met name in de zomer kan het op het Marineterrein erg druk zijn. De verzamelde data wordt gebruikt om de kwaliteit van de ruimte rondom en in de binnenhaven te verbeteren. Want wanneer wordt druk bijvoorbeeld te druk? Is er een punt waarop voetgangers zich niet meer goed over de Voorwerf kunnen bewegen? En kan de veiligheid van zwemmers verbeterd worden? Met het antwoord op deze vragen kunnen er in de toekomst weloverwogen beslissingen worden genomen om de ontwikkeling van Marineterrein Amsterdam hand in hand te laten gaan met leefbaarheid en het onder controle houden van de drukte.

 • Feiten

  • Twee camera’s die de drukte meten
  • Elk uur wordt het aantal bezoekers geteld
  • Metingen op boardwalk en de Voorwerf
  • Verbeteren van leefbaarheid staat voorop
  • Nieuwe test begint bij de start van het komende zwemseizoen
 • Info

  Dit project gaat over meer dan alleen mensen tellen. Het is bedoeld om een discussie op gang te brengen over databescherming, digitale rechten, welke rol camera’s spelen in de stad van de toekomst: hoe kan deze technologie in de toekomst veilig, inclusief en ethisch verantwoord ingezet worden? Met de uitkomsten van deze test kunnen dergelijke experimenten in de toekomst op grotere schaal in de stad worden ingezet. Ook willen we open participatie mogelijk maken door inwoners te betrekken bij toekomstige projecten. 

  Lees hier meer over Marineterrein Amsterdam als testgebied.

  Nieuw soort experiment
  Dit experiment is een van de eerste in zijn soort om met dataverzameling drukte te meten en zo de leefbaarheid van een gebied te verhogen, en is een samenwerking van CITIXL,Tada, CTO Office en Bureau Marineterrein Amsterdam.

  Bezoek de site van CITIXL voor meer informatie over dit project.

  Meer informatie over experimenteren op Marineterrein Amsterdam, of zelf een experiment opzetten? Klik hier.