Hoe schoon is het water?

Zwemmen op het Marineterrein

De binnenhaven van het Marineterrein is nog geen officiële zwemlocatie. Wel wordt er al geruime tijd onderzoek gedaan naar de waterkwaliteit van de binnenhaven.

Zwemmen op het Marineterrein

De binnenhaven van het Marineterrein is nog geen officiële zwemlocatie. Wel wordt er al geruime tijd onderzoek gedaan naar de waterkwaliteit van de binnenhaven.

 • In het kort

  Sport, bewegen en spel horen bij het Marineterrein en de binnenhaven is een goede plek om je conditie te verbeteren en te werken aan je techniek, snelheid en uithoudingsvermoge.

  Er wordt al volop gezwommen, maar dat is nog wel op eigen risico. Dat kan nare gevolgen hebben. Door bijvoorbeeld overstort van de riolering kan er E. coli in het water terechtkomen waar zwemmers ziek van kunnen worden. Bekijk op ons live dashboard of de waterkwaliteit goed genoeg is om in te zwemmen. 

  Voorheen waren meetmethoden niet accuraat en snel genoeg om een actueel beeld van de waterkwaliteit te geven. Daar komt nu verandering in. Sinds kort wordt met de BACTcontrol-sensor elke twee uur een monster van het binnenhavenwater geanalyseerd op E.coli. Een flinke verbetering van de 24 uur die het voorheen kostte om de waterkwaliteit te testen.

  Om het groene licht te krijgen voor officiële zwemplek moet de waterkwaliteit twee jaar lang gemeten worden én al die tijd goed zijn. Met de BACTcontrol-metingen zijn we op de goede weg naar zo schoon mogelijk water.

 • Feiten

  De BACTcontrol-sensor voert elke twee uur een controle uit. De meetresultaten worden vergeleken met conventionele methoden om eventuele verontreiniging van het zwemwater aan te tonen. 

  De resultaten van de testen met de BACTcontrol-sensor zijn aanvullend op het wettelijke meetprogramma. Besluiten over of de waterkwaliteit bij het Marineterrein goed genoeg is voor recreatie worden op dit programma gebaseerd. 

  Verkennend onderzoek: De BACTcontrol-sensor is de nieuwste stap in het waterkwaliteitsonderzoek op het Marineterrein dat al sinds 2016 loopt. Tesla-minorstudenten van de Universiteit van Amsterdam hebben in dat jaar verkennend onderzoek gedaan naar de waterkwaliteit in de binnenhaven van het Marineterrein. De waterkwaliteit blijkt na vier metingen driemaal goed en eenmaal onvoldoende te zijn volgens de standaarden die worden gehanteerd voor een officiële zwemplek.

  Vervolgonderzoek: In een vervolgonderzoek in 2017 heeft de gemeente Amsterdam een onderzoek laten doen door onderzoeksbureau Deltares. Hiervoor is de AquaScope gebruikt, een innovatief meetapparaat van Biotrack waarmee veel preciezer en veel vaker dan met de standaardmeetmethodes de waterkwaliteit kan worden gemonitord. Dit onderzoek liet heel duidelijk pieken zien van het aantal bacteriën in het water direct na een regenbui. De verdenking viel al snel op overstorten want soms, bij zware regenval, kunnen de riolen overstromen.

  Nieuwe meetmethodes: Om het ‘lek’ van vervuiling op te sporen zijn in 2018 samen met Sanitas Water, Deltares en Sensemakers hier, op het Marineterrein, slimme meetmethodes bedacht en uitgetest. Er is in alle leidingen gespeurd en inmiddels is de vervuilingsbron gevonden; inderdaad een rioolleiding op het Marineterrein. Deze is gerepareerd.

 • Info

  Het onderzoek met de BACTcontrol-sensor is een samenwerking tussen KWR, Waternet, MicroLAN en Bureau Marineterrein. 

  Eerdere onderzoeken werden uitgevoerd door Deltares, Biotrack, Waternet, Sanitas Water en Sensemakers in opdracht van de gemeente Amsterdam en Bureau Marineterrein.

  De kennis die is verzameld over nieuwe meetmethoden en het opsporen van vervuiling wordt gedeeld met andere gemeenten en instellingen, zodat ook elders de waterkwaliteit kan verbeteren.

Hoe schoon is het water?