SmartRoof 2.0

Verkoeling door vergroening

Hoe de transformatie van zwarte naar blauw-groene daken bijdraagt aan de leefbare en klimaatbestendige stad.

Verkoeling door vergroening

Hoe de transformatie van zwarte naar blauw-groene daken bijdraagt aan de leefbare en klimaatbestendige stad.

 • In het kort

  Het zwart bitumineus dak van gebouw 002 op Marineterrein Amsterdam is omgevormd tot groene oase die zorgt voor verkoeling. Op dit Smart Roof 2.0 groeien tientallen soorten planten in een lichtgewicht blauw-groen dak. De drainagelaag vangt regenwater op. Vanuit deze opslag wordt het hergebruikt voor bewatering van de beplanting. Dit gaat via een haarvatenstelsel: capillaire irrigatie. De vele sensoren meten de verdamping om zo wetenschappelijk te kunnen onderbouwen wat de daadwerkelijke verkoelende capaciteit van blauw-groene daken in steden is.

  Bezoek het dak

  Bent u geïnteresseerd in deze groene oase, dan bent u van harte welkom! Stuur een mail naar visit@projectsmartroof.nl.

 • Feiten

  Aanleg: maart 2017

  Officiële opening: 8 september 2017

  Looptijd onderzoek: 2017-2018 met verlenging naar 2019

  Data: er zijn 12 meetbare variabelen en 57 sensoren die dat meten:

  Sensortype Aantal
  Regenmeter 1
  Infraroodcamera 1
  IR oppervlaktetemperatuur 2
  Bodemvocht 14
  Bodemtemperatuur 14
  Waterhoogtemeter 6
  Luchttemperatuurmeter 10
  Windrichting en -snelheid 1
  Zonnestraling 1
  Zonlichtreflectie 3
  Lysimeter (verdamping) 3
  Relatieve luchtvochtigheid 1
  Totaal 57

   

 • Info

  Onder het TKI Topsector Water-programma van de Nederlandse overheid zijn verschillende organisaties bijeengebracht om project Smart Roof 2.0 mogelijk te maken. Het doel is het demonstreren en wetenschappelijk onderbouwen van de waarde van de combinatie van blauw-groene daken voor een klimaatbestendige en leefbare stad. Partners zijn:

  • TKI Topsector Water
  • Bureau Marineterrein Amsterdam
  • Drainproducts Europe
  • KWR Watercycle Research Institute
  • Creative Industry BV/Aedes
  • Waternet
  • Gemeente Amsterdam (Ingenieursbureau)

  Meer informatie: projectsmartroof.nl

Onderzoeksproject

 • Op Marineterrein Amsterdam worden maatschappelijke en technologische vernieuwingen getest en toegepast die bijdragen bij aan een gezonde en klimaatbestendige stad. Op gebouw 002 is daarom project Smart Roof 2.0 aangelegd: een blauw-groen dak dat regenwater opvangt, opslaat en hergebruikt om een grote diversiteit aan planten te kunnen laten groeien. Net als in de natuur eigenlijk. Sensoren meten en regelen het waterbeheer en de exacte verdamping van de begroeiing.

  Vermindering hitte-eilandeffect

  Klimaatverandering, en meer specifiek het stadshitte-eilandeffect, heeft een negatief effect op het welzijn van mensen en de energiezuinigheid van gebouwen. Met blauw-groene daken worden voorheen hete zwarte daken in de stad getransformeerd tot koele groene oases. Door verdamping verkoelen ze de omgeving, houden ze regenwater uit het riool, bieden ze ruimte aan mensen en biodiversiteit en verminderen ze de aircokoellast van gebouwen. Tot nu toe is echter nog nooit goed gemeten hoeveel water de beplanting van een blauw-groen dak daadwerkelijk kan verdampen en wat het effect daarvan is op de omgeving.

  Nederland aan kop

  Onder het TKI Topsector Water-programma van de Nederlandse overheid zijn partners samengekomen om dit onderzoeks- en demonstratieproject mogelijk te maken. Nederland blijft hiermee met de kennis en ontwikkeling van multifunctionele daken op het gebied van circulair waterbeheer internationaal aan kop.  Zo draagt project Smart Roof 2.0 bij aan een efficiënt en nuttig gebruik van dakoppervlak; op de nu nog lege daken kunnen vele vierkante kilometers aan oppervlak voor nuttige toepassingen ontgonnen worden.

  Samenvatting resultaten onderzoek

  Link naar de publicatie van het complete wetenschappelijk onderzoek (EN) 

  Verslag meet-up ‘Meer slimme daken voor de stad’ (17 januari 2018)

  Dakbezoek

  Geïnteresseerden kunnen het dak bezoeken. Stuur daarvoor een mail naar visit@projectsmartroof.nl.

  PROJECT SMART ROOF 2.0 from Alliantie AMROR on Vimeo.