Meten is weten

Sensoring sound and air

Futuristische vogelhuisjes meten de luchtkwaliteit en het geluid op Marineterrein Amsterdam.

Sensoring sound and air

Futuristische vogelhuisjes meten de luchtkwaliteit en het geluid op Marineterrein Amsterdam.

 • In het kort

  Op het Marineterrein blijkt er een duidelijke relatie tussen geluid en luchtvervuiling én het is er 10% schoner en stiller dan gemiddeld in het centrum van Amsterdam. Dat weten we omdat sensoren op het terrein informatie verzamelen over NO₂ en lawaai. Die meetgegevens helpen bij het werken aan een gezonde schone toekomst voor Marineterrein Amsterdam.

 • Feiten

  Wat: Sensoren meten luchttemperatuur, luchtvochtigheid, stikstofdioxide (NO₂) en uit vier richtingen het geluid.

  Waarom: Meetgegevens bevestigen vermoedens en zijn een basis voor ontwerpbeslissingen.

  Hoe: Met relatief goedkope hoogwaardige sensoren.

  Resultaten: 12 miljoen metingen in twee maanden; Marineterrein schoner en stiller dan Amsterdam Centrum; Activiteiten als de Uitmarkt zorgen voor een stevige piek in geluid en roetdeeltjes; luchtvervuiling cruiseschepen op Marineterrein meetbaar; schoonste plek is de kade bij de schietbaan.

   

 • Info

  Door: TreeWiFi

  Project door: ULTRA-IoT

  Download het rapport

   

   

Sensoren meten roetdeeltjes en geluid op Marineterrein

 • Over een periode van twee maanden zijn op Marineterrein Amsterdam zijn door draadloze sensoren op drie verschillende plaatsen roetdeeltjes en geluid gemeten. Er blijkt een duidelijke relatie te zijn tussen geluid en luchtvervuiling én het is er 10% schoner en stiller dan gemiddeld in het centrum van Amsterdam.

  De start-up Ultra-IoT maakt op het Marineterrein goedkope hoogwaardige sensoren. Dat is interessant omdat daarmee ook kleinere organisaties of burgers kwalitatief goede metingen kunnen verrichten. Ze kunnen zo zelf  inzichten verwerven en argumenten aanvoeren die tot nu toe voorbehouden waren aan wetenschappelijke instituten als het RIVM of TNO. In samenwerking met de Topsector Logistiek kocht het Marineterrein drie sensoren en vroeg Ultra-IoT de metingen uit te voeren en te interpreteren.

  Roetdeeltjes

  De sensoren meten NO₂, luchtvochtigheid, temperatuur en in vier richtingen geluid. Het NO₂-gehalte in de lucht is een betrouwbare indicator voor de hoeveelheid roetdeeltjes in de lucht. Het is belangrijk roetdeeltjes te monitoren en niet fijnstof, omdat bijvoorbeeld zand en zout (in de vorm van fijnstof) ongevaarlijk zijn. Het interval waarmee gemeten wordt is klein: 5 seconden. Hierdoor kan bijvoorbeeld een mogelijk directe relatie tussen geluid en vervuiling worden vastgesteld. Doordat het geluid in meerdere richting gemeten wordt, is duidelijk of het een stilstaande bron betreft of een bewegende. De combinatie geluid van een bewegende bron en verhoging van het aantal roetdeeltjes kan dan duiden op een voorbijrijdende auto.

  Resultaten

  Tussen 7 juli en 30 augustus 2017 zijn in het totaal meer dan 12 miljoen metingen gedaan bij de hoofdpoort aan de Kattenburgerstraat, Pension Homeland en bij de schietbaan.

  De hoofdingang
  Hier werden de hoogste niveaus voor roetdeeltjes en geluid gemeten, vooral tijdens de ochtend- en avondspits. De Kattenburgerstraat zorgt voor een constante belasting terwijl verkeer dat door de poort rijdt de pieken veroorzaakt.

  Pension Homeland
  Mooi weer veroorzaakt extra pieken in het geluid als gevolg van de mensen rond Homeland. In het weekend is dat effect nog sterker.

  Schietbaan
  Dit is de schoonste plek op het terrein, met ook weinig variatie in geluid en roetdeeltjes. De schietbaan zelf wordt niet meer als zodanig gebruikt en geluid komt hier vooral van de Piet Heinkade en het spoor, bij mooi weer ook van restaurant Scheepskameel. Opvallend is de toename in roetdeeltjes op het moment dat er een cruiseschip vertrekt.

  Wat is het belang van deze metingen?

  Soms leiden metingen tot verrassende inzichten, zoals bij de relatie tussen cruiseschepen en roetdeeltjes, maar vaak bevestigen en kwantificeren metingen vermoedens. Het is niet verbazend dat de Uitmarkt zorgde voor een piek in geluid en roetdeeltjes, maar hoeveel en hoe erg is dat?  Dat ladend en lossend verkeer zorgt voor geluidsoverlast en fijnstof is duidelijk, maar wat levert het op als we maatregelen nemen om laden en lossen te voorkomen of te verspreiden over de dag? Het belang van deze metingen ligt dan ook in het motiveren van beleids- of ontwerpbeslissingen en het kan aanleiding zijn gedrag te veranderen.

  Hoe verder

  Het zou interessant zijn te zien hoe het nieuwe Marineterrein dat hier over een jaar of tien ligt het doet ten opzichte van de huidige situatie of vergelijkbare locaties. De periode waarin nu is gemeten, geeft de situatie in de zomer weer. De weersomstandigheden hebben grote invloed op de resultaten dus een meting door het jaar heen geeft een vollediger beeld. Argumenten dus om de metingen te continueren. Omdat windsterkte en windrichting grote invloed hebben zou het goed zijn de sensoren uit te breiden met windmeters. En natuurlijk moet er een platform komen waarop de resultaten live worden gedeeld, zodat iedereen er zijn eigen analyses op los kan laten.

  Download het rapport hier: Marineterrein – Noise & Air Pollution

  Bekijk de projectpagina

  schietbaan-1 1024_hoofdingang-1 1024_polution-graph 1024_uitmarkt-1 MTA Opendag terras 03.07.16
  <
  >
  Evenementen veroorzaken lawaai en fijnstof

Gerelateerd nieuws

 1. Publieke Fitnesstuin opent op 21 april

  Publieke Fitnesstuin opent op 21 april

  10 april 2018 Hier vind je vier krachttoestellen en twee grote klimtoestellen, geschikt voor jong en oud, voor beginnende en gevorderde sporters, voor wandelaars en voor harde werkers.

 2. Innovatie, cultuur én rust

  Innovatie, cultuur én rust

  5 februari 2018 Marineterrein Amsterdam ontwikkelt zich tot een toekomstbestendig stadsdeel. Pioniers bedenken, testen en passen er innovaties toe voor een leefbare stad. Projectdirecteur Liesbeth Jansen deelt haar vergezicht.

 3. Bron van innovatieve energie en interactie

  Bron van innovatieve energie en interactie

  16 januari 2018 ‘Deze plek, van oudsher een hotbed van innovatie, heeft iets magisch en dat willen we behouden.’ Aan het woord is Herman Wagter, technologiestrateeg van Bureau Marineterrein Amsterdam.

 4. Sensoren meten roetdeeltjes en geluid op Marineterrein

  Sensoren meten roetdeeltjes en geluid op Marineterrein

  23 november 2017 Op Marineterrein Amsterdam zijn roetdeeltjes en geluid gemeten. Er blijkt een duidelijke relatie te zijn tussen geluid en luchtvervuiling én het is er 10% schoner en stiller dan gemiddeld in het centrum van Amsterdam.

 5. Oorzaak watervervuiling gevonden

  Oorzaak watervervuiling gevonden

  28 september 2017 Goed nieuws: bij stevige regenval vervuilt het water. Goed nieuws? Ja, want pas als je weet wat de oorzaak van de vervuiling is, kun je er iets aan doen.