Organisatie

Bureau Marineterrein Amsterdam coördineert namens Rijk, de gemeente Amsterdam en stadsdeel Centrum de informatie- en reactieronde op de principenota. Hiervoor organiseren we tussen eind augustus en eind september 2017 bijeenkomsten, brengen we een magazine uit en geven we via deze website en sociale media informatie over de reacties.

#Marineterrein

Op 5 december 2013 ondertekenden het Rijk en de Gemeente Amsterdam de Bestuursovereenkomst Ontwikkeling Marineterrein Amsterdam, waarin zij afspraken om de herontwikkeling samen in gang te zetten.

Voor de herontwikkeling hebben zij Bureau Marineterrein Amsterdam (BMA) de opdracht gegeven om de vrijkomende gebouwen in tijdelijk beheer te nemen. Daarnaast is het bureau gevraagd de communicatie over het terrein te verzorgen, passende evenementen op het terrein te organiseren, contacten te leggen met de omgeving en de herontwikkeling mede voor te bereiden. Het organiseren van de informatie- en reactieronde op de principenota maakt hier deel van uit.

Gezamenlijke coördinatie

Bureau Marineterrein coördineert dit samen met de communicatieadviseurs van Rijk, de gemeente Amsterdam en stadsdeel Centrum en de woordvoerder van de eerstverantwoordelijke wethouder en minister.