Wat komt er op het Marineterrein?

Op 18 juli 2017 heeft het college van B & W van Amsterdam een principebesluit over Marineterrein Amsterdam genomen. Hiermee is de koers voor de toekomst uitgezet. Op dit deel van de website word je geïnformeerd over de planvorming en over informatiebijeenkomsten waar je in september bij kunt zijn. Ook kun je via deze website vragen stellen of je mening geven. Klik hier voor een virtuele rondleiding over Marineterrein Amsterdam.

  1. Planvorming

    Ambitie en eerste ideeën over toekomst Marineterrein.

  2. Reageren

    Zo kunt u uw mening geven op ambitie en eerste ideeën over toekomst Marineterrein.

  3. Bijeenkomsten

    Van harte welkom op een van de bijeenkomsten over toekomst Marineterrein.