In een beperkte ruimte met veel inwoners is de behoefte aan (betaalbare) woonruimte groot. Daarnaast wordt duurzaam wonen op een circulaire manier van steeds groter belang. Op Marineterrein Amsterdam zoeken organisaties naar nieuwe woonvormen om te voorzien in de woonbehoeftes van de toekomst. Naast het testen van nieuwe manieren van bouwen is er ook ruimte voor het testen van nieuwe woonvormen. In de stad wordt de kloof tussen arm en rijk steeds groter en ook eenzaamheid komt te vaak voor. Door het creëren van nieuwe manieren van wonen wordt er meer verbinding gezocht tussen bewoners onderling en met hun omgeving.