De druk om te presteren in onze samenleving neemt toe. Hoe blijf je in balans in je werk? Welke vaardigheden en banen doen ertoe, hoe organiseer je teams en creëer je inspirerend en betekenisvol werk? In de partnerschappen op Marineterrein Amsterdam werkt de community aan allerlei oplossingen voor gezond en goed samenwerken, met en zonder technologie, voor een duurzame loopbaan voor iedereen.