Steeds meer mensen wonen en werken in de stad. Files worden langer en doorstroming van goederen en mensen stokt. Kunnen we onszelf weerbaar maken door mobiliteit anders aan te pakken?