De wereld verandert steeds sneller door nieuwe technologie. Deze ontwikkeling leidt tot een heel nieuw type banen waarvoor we andere vaardigheden nodig hebben of andere manieren van leren. Organisaties op het Marineterrein werken samen aan slimme oplossingen om mensen hierbij te helpen. Zo wordt er een revolutionaire programmeeropleiding aangeboden die je zonder vooropleiding kunt volgen. Door nieuwe manieren van leren te bedenken, te testen en hier toe te passen, willen we onze samenleving, onze stad en onze buurt weerbaarder maken voor die snelle veranderingen.