Blijven leren wordt steeds belangrijker in een samenleving die snel verandert. Tegelijkertijd neemt het aantal voortijdige schoolverlaters toe. Op Marineterrein Amsterdam testen we allerlei oplossingen om ons onderwijs te vernieuwen, het aantal schoolverlaters te verminderen en manieren waarop werknemers hun vaardigheden kunnen blijven ontwikkelen. Hier testen we nieuwe leermethoden, -vaardigheden en -omgevingen – met behulp van technologie. Door leerlingen, docenten en beleidsmakers hier naartoe te halen, werken we aan nieuwe manieren van leren, voor iedereen.