Steeds meer mensen wonen en werken in de stad. Gezond blijven wordt steeds belangrijker. We worden niet alleen steeds ouder, we bewegen ook minder en we stellen steeds hogere eisen aan elkaar. Kunnen we onszelf weerbaar maken door op een andere manier te werken aan gezond oud worden?