Het gebied waar nu Marineterrein Amsterdam ligt, heeft altijd een belangrijke rol gespeeld voor handel, zeevaart en innovatie. Het was het vertrekpunt naar nieuwe werelden en het centrum van innovatieve scheepsbouw en tal van uitvindingen.