Alles wat er nu gebeurt op het terrein is tijdelijk, maar wel richtinggevend voor de toekomst. Verschillende onderwerpen zijn belangrijk voor de ontwikkeling van het Marineterrein.

De rijke geschiedenis van het Marineterrein is onlosmakelijk verbonden met wat er nu en in de toekomst gebeurt. Duurzaamheid en innovatie zijn inherent onderdeel van wat er op het Marineterrein gebeurt en staat te gebeuren. Andere onderwerpen die op dit moment van belang zijn voor het Marineterrein zijn water, leren, wonen, mobiliteit en gezondheid.