Alles wat er nu gebeurt op het terrein is tijdelijk, maar wel richtinggevend voor de toekomst. Verschillende onderwerpen zijn belangrijk voor de ontwikkeling van Marineterrein Amsterdam.

De rijke geschiedenis van het Marineterrein is onlosmakelijk verbonden met wat er nu en in de toekomst gebeurt. Duurzaamheid en innovatie zijn inherent onderdeel van wat er op het testgebied gebeurt en staat te gebeuren. Specifieke onderwerpen die op dit moment van belang zijn voor de stad en het terrein zijn wonen, werken en leren.