NewSchool Meet-ups

NewSchool is een platform waarop kennis over nieuwe vormen van leren wordt gedeeld, zowel offline als online. Iedere maand zijn er op Marineterrein Amsterdam werksessies met pioniers en experts op dit gebied.

Direct naar:

 

 

 • NewSchool Perspectives #2 – Soft Skills

  Werkgevers in de digitale sector zijn meer en meer op zoek naar mensen die naast hard skills, ofwel technische vaardigheden, ook de nodige soft skills in huis hebben. Mensen dus die vakkennis hebben, maar ook kunnen samenwerken, netwerken, onderhandelen en communiceren. Inderdaad, precies de vaardigheden waar veel it-ers niet zo goed in zijn. Wat nu? Over deze vraag gingen we op 28 augustus tijdens de tweede meet-up van NewSchool in gesprek met experts en ondernemers.
 • NewSchool Perspectives #1 – Succesvolle drop-outs
  De manier van leren binnen traditioneel onderwijs is lang niet voor iedereen geschikt. Talloze talentvolle mensen, die in het bedrijfsleven hard nodig zijn, kunnen hun mogelijkheden hierdoor niet helemaal benutten. Gelukkig zijn er drop-outs die buiten het gewone schoolsysteem om succesvol zijn geworden. Tijdens de eerste meet-up spraken we met drie van hen, en kwamen experts uit de praktijk aan het woord die met nieuwe manieren van onderwijs studenten weten te motiveren en inspireren. Hoe dat ging lees je hier.

 

Over NewSchool

NewSchool is een nieuw platform waarop kennis over nieuwe vormen van leren wordt gedeeld, zowel offline als online. Het programma bestaat uit verschillende meet-ups met pioniers en experts op dit gebied. Daarnaast wordt in samenwerking met de organisaties op het Marineterrein een traject voor docenten ontwikkeld. Het doel is om voor zoveel mogelijk mensen onderwijs toegankelijk en aantrekkelijk te maken.

Leren op Marineterrein Amsterdam

Technologische ontwikkelingen leiden tot een heel nieuw type banen. Daarvoor hebben we andere vaardigheden nodig. Daarbij horen ook nieuwe manieren van leren. Organisaties op het Marineterrein werken samen aan slimme oplossingen om mensen hierbij te helpen. Door nieuwe manieren van leren te bedenken, te testen en hier op het terrein toe te passen, willen we onze samenleving, onze stad en onze buurt weerbaarder maken voor die snelle veranderingen.

 • Zo biedt Codam een revolutionaire programmeeropleiding aan die je zonder vooropleiding kunt volgen.
 • Bij Growth Tribe kun je leren wat artificial intelligence, growth hacking of blockchain kunnen betekenen voor jouw bedrijf.
 • NEMO Science Museum opent in 2019 De Studio. Daar kan iedereen kennisnemen van nieuwe technologie en meedenken over oplossingen.
 • IJsfontein leidt mensen op aan de hand van ‘gamification’ & ‘playful learning’; leren door spel.
 • Digital Society School is een nieuwe onderwijsvorm binnen de Hogeschool van Amsterdam (HvA), waarbij studenten samen met onderzoekers en bedrijven werken aan digitale oplossingen voor problemen in de samenleving.

Samenwerking met TechConnect

Het actieprogramma TechConnect is een initiatief van Amsterdam Economic Board om de kloof tussen vraag en aanbod op de techarbeidsmarkt te overbruggen. De ambitie van TechConnect is om de komende vier jaar 50.000 mensen te activeren. Dit gebeurt met opleiding en omscholing voor technische banen. Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn: diversiteit, inclusiviteit en de spreiding van techbanen over de hele Metropoolregio Amsterdam. Het TechConnect-programma bestaat uit twaalf onderdelen, waaronder de TechConnect Week , Closer2Tech en MKB Digital Power Program.