The making of Marineterrein

20 July 2017

Op 19 juli 2017 organiseerde Bureau Marineterrein Amsterdam een informatiebijeenkomst over de principenota, het principebesluit en vervolgstappen. Voor deze bijeenkomst zijn genodigd degenen die de afgelopen jaren deel hebben genomen aan gesprekken en werksessies over het terrein en de herontwikkeling.