Nieuwe ontwikkeling Marineterrein

3 July 2018

In 2013 hebben Rijk en gemeente Amsterdam in een bestuursovereenkomst vastgelegd dat Defensie het Marineterrein Amsterdam geleidelijk en grotendeels zou gaan verlaten. Dit laatste zou op 1 juli 2018 hebben moeten plaatsvinden. Dat is echter niet gebeurd. Defensie wil op een groter deel van het Marineterrein blijven dan indertijd bij de bestuursovereenkomst aangegeven. Rijk en gemeente Amsterdam zijn op dit moment intensief in gesprek met elkaar hierover.

Programma op het publieke deel gaat onverminderd door

Bureau Marineterrein Amsterdam, de organisatie die in opdracht van het Rijk en de gemeente Amsterdam het terrein nu ontwikkelt, wacht de uitkomst van de gesprekken af. Ondertussen gaat het programma op het publieke deel van het Marineterrein onverminderd door. Met organisaties als NEMO Science Museum, AMS Institute, Codam, Growth Tribe, Makerversity, IJsfontein, Permavoid en vele andere wordt er volop gewerkt aan het bedenken, testen en toepassen van oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Codam en AMS Institute komen na de zomer met vele tientallen studenten naar het Marineterrein, in gebouwen die nu nog op militair gebied staan of door militairen gebruikt worden. Na de zomer zal het hek dan ook op bepaalde plekken verplaatst worden.

Lees hier het nieuwsbericht van Defensie over de nieuwe ontwikkelingen.