Op Marineterrein Amsterdam worden oplossingen bedacht, getest en toegepast voor internationale vraagstukken.

Een nieuwe stap in de ontwikkeling van het Marineterrein zijn living labs, plekken in de openbare ruimte waar geëxperimenteerd kan worden met ideeën voor een leefbare stad. Voor en door iedereen.

Contact: livinglab@marineterrein.nl

Direct naar:

 

Living Lab

Het Marineterrein wordt ontwikkeld tot een toekomstbestendig stadskwartier waar co-creatie en open innovatie mogelijk is. Met flexibele werk- en ontmoetingsruimtes, bijzondere woonvormen, sport, recreatie en groen. Als volgende stap in de ontwikkeling wordt de buitenruimte van het terrein opengesteld als ‘Living Lab’, een proeftuin voor het bedenken, testen en toepassen van schaalbare innovaties voor urgente stedelijke vragen.

Met relatief veel buitenruimte, groen en water, biedt het Marineterrein mogelijkheden tot experimenteren met allerlei ideeën voor het oplossen van stedelijke uitdagingen. Iedereen is welkom om te komen testen, maar gezien de bijzondere locatie worden hoge eisen gesteld aan partijen die zich aanmelden. Er wordt zorgvuldig afgewogen of de aanvragen vernieuwend zijn, voor verbinding zorgen tussen mensen en kennis en gekozen is voor een heldere focus binnen de thema’s waar het Marineterrein zich op richt.

Heb jij een idee wat hierop aansluit, en zoek je ruimte om hiermee te experimenteren? Meld je dan aan via dit aanmeldformulier.

 

De huidige en toekomstige situatie van de testvelden bij gebouw 027

 

Waarom experimenteren in het Living Lab?

 

  • Voorzieningen: Er is plug-and-play ondergrondse én bovengrondse infrastructuur beschikbaar, zoals data, stroom, water, riolering en krachtstroom.
  • Juridisch: Het is een publiek toegankelijk maar privaatrechtelijk bestuurd terrein.
  • Dynamiek: Een terrein in ontwikkeling, met een toenemend oppervlakte aan buitenruimte en gebouwen, bezoekers, studenten en werkers.
  • Locatie: Historisch terrein in het hart van Amsterdam, aangesloten op (water)wegen en openbaarvervoersknooppunten.
  • Netwerk: je neemt deel in verschillende netwerken, zoals Expeditie Oosterdok en Campus Amsterdam.
  • Ruimte: Op dit moment is er 5 hectare beschikbaar gesteld voor tijdelijke ontwikkeling. Het Marineterrein biedt met de binnenhaven, de Voorwerf met veel groen, vele gebouwen en bijbehorende daken, testvelden en de fitnesstuin een veelvoud aan mogelijke locaties voor experimenten. 

 

De 8 uitgangspunten van Living Lab

 

Aanmelding

Om de aanmelding van testen soepel en efficiënt te laten verlopen, hebben we een aanmeldprocedure en een uitvoeringsprocedure. Je kunt op elk moment in dit proces contact opnemen met een van de contactpersonen. Deze contactpersoon geeft advies/commentaar waarmee je de vragen verder kunt beantwoorden en desgewenst een voorlopige reservering op de agenda, voor een tijdelijke periode, die later omgezet kan worden in een optie. De optie geeft je de tijd om alle benodigde vergunningen en financiering te regelen.

Interesse? Klik hier voor het aanmeldformulier.
Nog vragen? Neem dan contact op via livinglab@marineterrein.nl

 

Projecten

Marineterrein Amsterdam Living Lab is een volgende stap in een traditie van experimenten met oplossingen voor stedelijke uitdagingen. Zo is er het Smart Roof 2.0, dat toont hoe een transformatie van zwarte naar blauw-groene daken kan bijdragen aan een leefbare en klimaatbestendige stad, en zijn er tests met Roboats – autonome, onbemande bootjes – die een bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van verkeersproblemen in Amsterdam.

Samenwerkende Partners

Meer info?

Voor aanvragen en meer informatie kan je contact opnemen met operations officer Living Lab Caroline Loeffen, via Caroline@marineterrein.nl.

 

Marineterrein Amsterdam Living Lab
Het Marineterrein Amsterdam Living Lab is een samenwerking tussen de partijen Bureau Marineterrein Amsterdam, AMS Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS Institute), Amsterdam Smart City (ASC), Amsterdam Economic Board (Board) en NEMO Science Museum. Ons belangrijkste doel zijn opschaalbare innovaties die steden leefbaar maken en houden. Om dat te bereiken, brengen de vijf partners hun expertise en netwerk op het gebied van onderzoek, innovatie, stedelijke ontwikkeling en experimenteren samen op deze unieke plek in Amsterdam.