TechConnect

14 November 2018

Het actieprogramma TechConnect is een initiatief van Amsterdam Economic Board om de kloof tussen vraag en aanbod op de techarbeidsmarkt te overbruggen. De ambitie van TechConnect is om de komende vier jaar 50.000 mensen te activeren. Dit gebeurt met opleiding en omscholing voor technische banen. Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn: diversiteit, inclusiviteit en de spreiding van techbanen over de hele Metropoolregio Amsterdam. Het TechConnect-programma bestaat uit twaalf onderdelen, waaronder de TechConnect Week , Closer2Tech en MKB Digital Power Program.

v.bos@amecboard.com
https://www.amsterdameconomicboard.com

TechConnect
Marineterrein Amsterdam
Kattenburgerstraat 5
gebouw 002 B
1018 JA Amsterdam

Volg de rode route, zichtbaar op lantarenpalen en wegwijzers.
Bekijk op de plattegrond