TechConnect

14 november 2018

Het actieprogramma TechConnect is een initiatief van Amsterdam Economic Board om de kloof tussen vraag en aanbod op de tech-arbeidsmarkt te overbruggen. De ambitie van TechConnect is om de komende vier jaar 50.000 mensen te activeren, op te leiden en om te scholen voor technische banen. Belangrijke aandachtspunten daarij zijn diversiteit, inclusiviteit en de spreiding van tech-banen over de hele Metropoolregio van Amsterdam. Het TechConnect programma bestaat uit twaalf onderdelen waaronder de TechConnect-week , Closer2Tech en MKB Digital Power Program.

v.bos@amecboard.com
https://www.amsterdameconomicboard.com

TechConnect
Marineterrein Amsterdam
Kattenburgerstraat 5
gebouw 002 B
1018 JA Amsterdam

Volg rode route, zichtbaar op lantarenpalen en wegwijzers.
Bekijk op de plattegrond