Stedelijk Innovatie en R&D

23 September 2022

Het team Stedelijk Innovatie en R&D draagt bij aan Amsterdam dat klaar is voor de toekomst samen met partners, gemeentelijke afdelingen en Amsterdammers. Dat doen we door het actief signaleren, agenderen, programmeren en organiseren van technologische en sociale innovaties die bijdragen aan gemeentelijke doelstellingen. Zoals een leefbare, duurzame en veilige stad. Voor de inwoners van vandaag en de toekomst. Daarbij hebben we in het bijzonder aandacht voor het verantwoord inzetten van technologie. We zetten in op een innovatieve en moderne organisatie, van idee naar realisatie. Innovatie of vernieuwing heeft betrekking op idee├źn, producten, diensten en processen, bijvoorbeeld als gevolg van technologische en sociale ontwikkelingen.

J.Boxem@amsterdam.nl
https://www.amsterdam.nl/innovatie

Stedelijk Innovatie en R&D
Marineterrein Amsterdam
Kattenburgerstraat
gebouw 027 S
1018 JA Amsterdam

Volg de gele route, zichtbaar op lantarenpalen en wegwijzers.
Bekijk op de plattegrond