Rainup

19 January 2023
Rainup biedt oplossingen voor de gevolgen van het veranderende klimaat. Rainup ziet regenwater in het stedelijk gebied als kans, niet als probleem. Door hemelwater op te vangen wanneer het valt en in te zetten waar gewenst, zorgt Rainup voor een gezonde leefomgeving en een betere waterhuishouding.
Samen met particulieren realiseert Rainup waterbergende (dak)tuinen, opritten, terrassen, borders & speelplaatsen op en rondom het huis.
Rainup is onderdeel van The Goodd Company.

info@rainup.nl
htttps://www.rainup.nl

Rainup
Marineterrein Amsterdam
Kattenburgerstraat
gebouw 003 G
1018 JA Amsterdam

Volg de rode route, zichtbaar op lantarenpalen en wegwijzers.
Bekijk op de plattegrond