Permavoid Experience Center

1 May 2019

Water is onze waardevolste hulpbron. Alle bronnen van water – van regenwater tot gezuiverd rioolwater – zijn nodig om voor het leven op onze planeet, maar ook om de leefbaarheid in steden over de hele wereld, te verbeteren. Permavoid ontwikkelt circulaire, op de natuur gebaseerde en lokale oplossingen voor duurzaam waterbeheer in grootstedelijke gebieden. In het Permavoid Experience Center kun je zien hoe ze dit voor elkaar krijgen.


Permavoid Experience Center
Marineterrein Amsterdam
Kattenburgerstraat, 5
gebouw 003 D
1018 JA Amsterdam

Volg de rode route, zichtbaar op lantarenpalen en wegwijzers.
Bekijk op de plattegrond