Open State Foundation

22 december 2015

Burgers en bedrijven kunnen beter maatschappelijke uitdagingen helpen oplossen als publieke data, oftewel digitale data van de overheid, beter toegankelijk worden gemaakt. Daarom werkt Open State Foundation aan digitale transparantie en actiever verkeer van publieke data tussen overheid, onderwijs, bedrijven en burgers. In hun ogen is dit verkeer ook belangrijk voor verantwoording en rekenschap van de overheid en participatie vanuit de samenleving richting de politiek.

 

http://Openstate.eu

Kattenburgerstraat 5
gebouw 002 B
1018 JA Amsterdam
Bekijk op de plattegrond