Open State Foundation

22 December 2015

Burgers en bedrijven kunnen beter maatschappelijke vraagstukken helpen oplossen als publieke data, oftewel digitale gegevens van de overheid, beter toegankelijk zijn. Daarom werkt Open State Foundation aan digitale transparantie en actiever verkeer van publieke data tussen overheid, onderwijs, bedrijven en burgers. In hun ogen is dit verkeer ook belangrijk voor verantwoording en rekenschap van de overheid en participatie vanuit de samenleving richting de politiek.

 

http://Openstate.eu

Open State Foundation
Marineterrein Amsterdam
Kattenburgerstraat 5
gebouw 002 B
1018 JA Amsterdam

Volg de rode route, zichtbaar op lantarenpalen en wegwijzers.
Bekijk op de plattegrond