Kokomo Media

28 July 2020

Kokomo Media maak programma’s over mensen in alle uithoeken van de wereld, ver weg en dichtbij, teneinde meer ruimte te geven aan het verbreden van onze blik.

https://www.kokomomedia.nl/

Kokomo Media
Marineterrein Amsterdam
Kattenburgerstraat 5
gebouw 003 B
1018 JA Amsterdam

Volg de rode route, zichtbaar op lantarenpalen en wegwijzers.
Bekijk op de plattegrond