Dutch Edtech

10 June 2021

Dutch Edtech is een stichting die vernieuwing in de driehoek educatie en leren, technologie en beleid wil versnellen.
Door het netwerk van kennis- en onderwijsinstellingen te versterken, kennisuitwisseling te stimuleren en publiek-private samenwerkingen aan te sporen wil Dutch Edtech de komende jaren de groei van de sector versterken.

Dutch Edtech is gevestigd op Marineterrein Amsterdam en is een samenwerking tussen het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Growth Tribe, Itorium en StartupAmsterdam.

Klik hier voor meer info over Dutch Edtech of ga naar DutchEdtech.com

https://www.dutchedtech.com/

Dutch Edtech
Marineterrein Amsterdam
Kattenburgerstraat 5
gebouw 027 E
1018 JA Amsterdam

Volg de gele route, zichtbaar op lantarenpalen en wegwijzers.
Bekijk op de plattegrond