Op weg naar een inclusiever en diverser Marineterrein

10 May 2022

Inclusiviteit is één van de grootste stedelijke uitdagingen. Om als testgebied voor stedelijke uitdagingen te slagen, is inclusiviteit essentieel. Maar er valt nog werk te verrichten als het aankomt op inclusiviteit en diversiteit op het Marineterrein. Zo zijn er bij de community nauwelijks mbo’ers te vinden. Hoe kunnen we dat beter doen? In het kader van die vraag werd op 26 april, 2022 de eerste lunchsessie inclusiviteit georganiseerd.

Voor aanvang van de sessie blijkt alvast dat de eerste valkuil is overwonnen: praten over diversiteit doe je niet met een groep witte mannen van middelbare leeftijd. Aan tafel zit een diverse groep mensen van verschillende achtergronden en opleidingsniveaus. Sophie van Opstal van Bureau Marineterrein Amsterdam neemt het woord. Als projectleider inclusiviteit heeft ze de lunch georganiseerd en een aantal inspirerende sprekers bij elkaar gebracht. ‘We werken nog te veel met dezelfde mensen op het Marineterrein, voor innovatie heb je verschillende ideeën nodig’, zegt Sophie na een welkomstwoord. ‘Wat kunnen we als community doen om meer verschillende mensen aan te trekken? En hoe kan Bureau Marineterrein de community daarbij helpen?’

Marineterrein als etalage voor het MBO

Ivo van Oosterhout van het ROC van Amsterdam heeft daar wel ideeën over. Als eerste spreker stipt hij een belangrijk punt aan: ‘Zestig tot zeventig procent van de beroepsbevolking is mbo’er, maar dat zie ik op het Marineterrein niet terug. Daar moeten we wat mee: kunnen we hier meer doen met studenten?’ Ivo oppert dat een vaste plek creëren kan helpen, een balie waar studenten zich kunnen melden voor stages of werk. ‘Het roc kan veel voor het Marineterrein betekenen en andersom. Dus moeten we gaan verkennen wat we van elkaar nodig hebben. Mbo’ers worden bijvoorbeeld vaak over het hoofd gezien als ze solliciteren. Het zou goed zijn als de community van het Marineterrein een plek kan bieden aan studenten van het roc en hen ook echt als meerwaarde ziet. Het Marineterrein kan echt een etalage worden voor het mbo, midden in de stad.’ 

Goede begeleiding

Ten slotte benadrukt Ivo het belang van goede begeleiding binnen de organisaties. Daarvoor pleiten ook Seher Inan en Mark Schol van House of Skills, de volgende twee sprekers. ‘Hoe mooi zou het zijn als we op gelijkwaardige basis elkaar kunnen ontmoeten en samenwerken?’, zegt Mark. ‘Als we als community een stagepool kunnen opzetten kunnen we iemand op verschillende werkplekken een kans bieden ervaring op te doen en ook samenwerken in de begeleiding.’ Vervolgens vertelt Seher hoe zij aan den lijve heeft ondervonden hoe moeilijk het voor mbo’ers is om aan werk te komen. ‘Wie neemt er nou een mbo’er aan die net is afgestudeerd?’, vraagt ze ironisch. ‘Dat gebeurt helaas veel te weinig. Terwijl ze enorm veel kunnen toevoegen. We moeten ons daarom niet blind staren op een papiertje maar kijken naar welke vaardigheden mensen hebben, hetgeen waar het bij House of Skills ook om draait. Als community kunnen wij met vereende krachten mensen de kans bieden die skills te leren.’ 

Arbeidsperspectief voor buurtbewoners
De laatste spreker is buurtbewoner Chiquita Odjo-Seymonson. Bij Stichting BOB Helpt ondersteunt ze mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en helpt hen werk te vinden. ‘En hoe mooi is het als je in je eigen buurt kan werken? De buurt is divers en dat wil ik graag terugzien in de bedrijven. Dat is onze doelstelling: perspectief bieden aan mensen die wonen op de Oostelijke Eilanden en zorgen voor verbinding.’ Chiquita vertelt hoe ze mensen helpt zich voor te bereiden op sollicitatiegesprekken en dat ze nu met een vrouwenproject in de buurt bezig is. ‘Veel vrouwen in de wijk werken al, vaak als vrijwilliger. Die vrouwen willen we gaan ondersteunen om betaald werk te vinden. Het zou goed zijn als het Marineterrein daarin zou kunnen helpen door bijvoorbeeld snuffelstages aan te bieden. Als je een vrouw helpt die kinderen heeft, help je ook het gezin.’ 

Enthousiaste reacties

Als Sophie weer het woord neemt hebben de aanwezigen drie voorbeelden gezien van ideeën om mensen te betrekken en kansen te geven. De aanwezigen zijn enthousiast; tijdens de presentaties hebben meerdere organisaties aangegeven geïnteresseerd te zijn in het opzetten van een stage- en of arbeidsbureau op het Marineterrein. Sophie: ‘Nu wordt het tijd om in actie te komen. In klein comité gaan we daarmee aan de slag. Maar goed om samen te komen rondom het thema inclusiviteit. Dit gaan we vaker doen!’ 

Deelnemers

Bij de lunchsessie waren mensen van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, Codam, Open Embassy, ROC van Amsterdam, Kennisland, House of Skills, Bob Helpt, BLOC en Bureau Marineterrein Amsterdam.

Interesse?

Wil je betrokken blijven bij de ontwikkelingen rondom een stage en arbeidsbureau of bij de volgende lunch aanwezig zijn? Laat het Sophie weten: sophie@marineterrein.nl