Bijpraten met de buurt verzet

9 januari 2019

De eerstvolgende informele buurtbijeenkomst over de ontwikkelingen en de toekomst van Marineterrein Amsterdam, die gepland stond op dinsdag 22 januari, wordt verzet. Reden hiervoor is dat de onderhandelingen tussen Rijk en gemeente nog steeds gaande zijn. We verwachten deze buurtbijeenkomst snel opnieuw te kunnen organiseren. Begin februari verwachten wij meer informatie hierover te kunnen geven.

Bijpraten: drie tot vier keer per jaar

Bijpraten met de buurt vindt drie tot vier keer per jaar plaats. Buurtbewoners worden via de nieuwsbrief van het Marineterrein en Facebook op de hoogte gebracht, daarnaast ontvangen de leden van het buurtplatform een persoonlijke uitnodiging.