Bijpraten met de buurt op 18 september

10 juli 2018

Op dinsdag 18 september 2018 houdt Bureau Marineterrein Amsterdam voor de derde keer dit jaar een informele informatiebijeenkomst, speciaal voor mensen die in de buurt van het Marineterrein wonen.

Bijpraten met de buurt vindt plaats 18.00 tot 20.30 uur in de Commandantswoning. Doel is om de ‘buren’ van het Marineterrein als eerste bij te praten over stand van zaken en ontwikkelingen. Aanmelden kan via aanmelden@marineterrein.nl o.v.v. ‘Bijpraten op 18 september’

Rondleiding voor de buurt op 4 september

Wil je weten wat er nu op het terrein gebeurt? Twee weken voorafgaande aan ‘Bijpraten met de buurt’, op dinsdag 4 september van 18.00 tot 19.30 organiseren we  (Bureau Marineterrein Amsterdam) een speciale ‘Rondleiding voor de buurt’. We maken dan een wandeling over het publieke deel van het Marineterrein. We lopen langs een aantal projecten in de openbare ruimte en we nemen een kijken in gebouw 027. Aanmelden hiervoor kan via aanmelden@marineterrein.nl o.v.v. ‘Rondleiding op 4 september’

Bijpraten: vier keer per jaar

‘Bijpraten met de buurt’ vindt vier keer per jaar plaats. Buurtbewoners worden via de nieuwsbrief van het Marineterrein en Facebook op de hoogte gebracht. Actieve buurtbewoners en leden van buurtplatform Kattenburg ontvangen een persoonlijke uitnodiging.

Meet-ups: actief meedenken over specifieke onderwerpen

‘Bijpraten met de buurt’ is vooral gericht op het informeren van buurtbewoners. Wie graag actief wil meedenken over specifiek onderwerpen, kan zich aanmelden voor een van de zogenaamde meet-ups die Bureau Marineterrein Amsterdam met regelmaat organiseert. Bijvoorbeeld over groene daken, sporten op het Marineterrein of over het bevorderen van (zwem)waterkwaliteit.